Innova Ocular - ICO Barcelona

Què passa si em detecten una mutació genètica?

Significa que és portador d’una alteració genètica responsable de la seva malaltia. Aquesta és una informació valuosa ja que segons la gravetat de la mutació descrita podem plantejar d’entrada un tractament més agressiu a la seva patologia.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies