Innova Ocular - ICO Barcelona

Per què serveix la paquimetria en la cirurgia LASIK?

Mesura el gruix de la còrnia en micres. Està al voltant de les 550 micres de mitjana, tot i que hi ha força variabilitat. S’utilitza bàsicament per saber si tindrem prou marges de seguretat en el cas que s’hagi de fer una cirurgia LASIK. Una còrnia més fina del que és normal pot ser que no suporti bé que el làser excímer l’aprimi i que es pugui reduir la seva resistència.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies