Innova Ocular - ICO Barcelona

Al meu nen de tres mesos en les fotografies se li aprecia sempre un reflex blanc a la pupil·la ... què he de fer?

La leucocòria o reflex blanc pupil·lar és un dels signes que sempre s'ha de consultar de manera urgent a un oftalmòleg pediàtric. Encara que en moltes ocasions aquest reflex blanc no és res més que el reflex del nervi òptic per l'angle de la foto, és molt important descartar l'existència de patologia retinal.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies