Innova Ocular - ICO Barcelona

Especialistes d’Úvea - Uveïtis

L’úvea és la capa intermèdia de la paret ocular, de molt valor en la circulació sanguínia i la inflamació de l’ull.

L’úvea està integrada per l’iris, el cos ciliar i la coroide, capes intermèdies de l’estructura ocular que sobretot presenten inflamacions (uveïtis), moltes relacionades amb malalties sistèmiques (a l’àrea de la medicina interna i la reumatologia). L’oncologia ocular tracta principalment els tumors de l’úvea.

L’iris és el diafragma “fotogràfic” de l’ull, ja que amb el seu moviment de tancament i d’obertura regula la llum que arriba a la retina. El cos ciliar és la “fàbrica” del líquid ocular (humor aquós), que regula així la pressió intraocular i la nutrició i respiració de les estructures intraoculars. També conté el múscul ciliar, responsable de l’enfocament de les imatges pròximes (que perd la seva funció en la vista cansada o presbícia). La coroide és la capa pigmentada que converteix l’ull en una “cambra fosca”. Quan absorbeix la llum reflectida permet que la imatge es projecti nítidament sobre la retina.

Diagnosticar la uveïtis a temps és essencial per a un tractament eficaç. Innova Ocular ICO Barcelona: Especialistes en úvea

Quan aquestes estructures s’inflamen es produeixen les uveïtis, que si no es diagnostiquen a temps i es tracten adequadament poden provocar pèrdues greus de visió.

Algunes uveïtis són processos propis del globus ocular. D’altres, en canvi, s’associen a malalties generals, per la qual cosa aquesta unitat necessita treballar conjuntament amb un especialista en medicina interna amb experiència en aquesta matèria.

Determinats tumors, com el melanoma, es poden originar primàriament a qualsevol part de l’úvea. D’altres poden venir secundàriament a distància; són les metàstasis. Els tumors de l’úvea habitualment es tracten amb radioteràpia o mitjançant extracció quirúrgica.

A la Unitat d’Úvea participa el Dr. Antonio Segura, amb amplis coneixements com a metge internista en les malalties generals que es poden relacionar amb les uveïtis, i els doctors Carme Macià, José Ignacio Vela, com a analistes oftalmològics.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies