Innova Ocular - ICO Barcelona

Servei d’Atenció Psicològica a la Pèrdua Visual

L’ajust psicològic a la deficiència visual és un procés complex d’adaptació personal i emocional amb un recorregut que, sovint, resulta complex i laboriós.

Gràcies als extraordinaris avanços de l’oftalmologia moderna, afortunadament la pèrdua severa de visió és un procés infreqüent. Això no obstant, quan passa la persona afectada ha de modificar la manera de resoldre les coses més elementals de la seva vida diària, la percepció del medi en què es mou, la manera com resol la seva mobilitat, la manera com es relaciona amb els altres, etc. També ha de modificar la percepció que té de si mateixa.

Innova Ocular ICO Barcelona col·labora amb Hedra Visión per oferir suport psicològic als pacients que  ho requereixin

L’evolució de la resposta emocional després de la pèrdua visual es pot presentar en una d’aquestes tres formes bàsiques d’adaptació:

  • Persones que no mostren intens malestar, ni a l’inici ni en el seguiment d’un any.
  • Persones que van de malestar alt a baix.
  • Persones que continuen sentint malestar intens molt més temps de l’esperat.

Encara que no totes les persones amb pèrdua de visió passen inevitablement per un estat depressiu o de dol, totes viuen un grau de patiment més o menys alt i inicialment poden presentar situacions de desajust emocional.

És important destacar que el patiment no és patològic, sinó que és un fenomen normal que apareix davant de l’amenaça de la pèrdua d’integritat i per considerar que no es posseeixen els recursos necessaris (o que els que es tenen han deixat de ser vàlids) per fer front a l’amenaça.

L’ICO col·labora amb Hedra Visión per donar suport a aquests pacients. Hedra Visión és una institució de psicologia clínica que s’ha especialitzat en aquest tipus de pacients.

Hedra Visión intervé per poder contribuir a fer que les persones amb problemes visuals participin de manera activa i positiva en els programes d’aprenentatge i de rehabilitació i estimular la implicació de l’afectat en el seu propi procés d’ajust al dèficit visual.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies