Innova Ocular - ICO Barcelona

Rehabilitació o Teràpia Visual

Tenir una Agudesa Visual del 100% no és garantia de tenir una visió bona

Què és la visió?

La visió és un procés neurològic pel qual som capaços d’identificar, interpretar i comprendre el que veiem. A més, està lligat a altres funcions com el llenguatge, l’audició, la coordinació motora i l’equilibri. Per això, és tan important realitzar una avaluació completa de totes les àrees visuals i la seva vinculació amb l’aprenentatge.

Qui s’encarrega de la rehabilitació visual?

L’optometria s’ocupa de l’estudi funcional del sistema visual, del desenvolupament de la visió i de l’anàlisi en profunditat de la percepció i l’aprenentatge, per tal de desenvolupar les habilitats visuals adequades, a fi que el sistema treballi d’una manera eficaç.

I quins són els seus objectius?

La missió de l’optometrista del Departament de Rehabilitació i Teràpia Visual de l’ICO no només és que les persones tinguin una agudesa visual bona, sinó també que adquireixin l’habilitat de fer servir completament la visió de forma eficient i d’una manera confortable 

Robert Sanet, referent mundial de la Teràpia Visual i l’Optometria Comportamental va afirmar: “Diga’m com hi veus i et diré com ets”. Segons ell, la clau està a estimular la neuroplasticitat, és a dir, la capacitat del cervell d’establir noves relacions entre les seves neurones per millorar un procés.

En què consisteix la teràpia visual?

Es tracta d’un conjunt de tècniques actives que tenen com a finalitat obtenir una qualitat visual més gran, amb el màxim grau de confort i el mínim esforç en totes aquelles activitats en què intervingui la visió. És una part de la cura optomètrica que s’ocupa de desenvolupar, millorar i intensificar les capacitats visuals de les persones. S’ha demostrat que és un tractament extraordinàriament efectiu en l’ajuda a les persones amb problemes visuals i, sobretot, en els que presenten problemes d’aprenentatge relacionats amb la visió. 

Molts programes experimentals realitzats amb nens i adults han demostrat que quan s’estimulen les habilitats visuals, l’aprenentatge és més fàcil i milloren els nivells de lectura; així mateix, els problemes d’atenció i concentració milloren considerablement.

Concretament què persegueix la teràpia visual?

  • Completar el desenvolupament del sistema visual
  • Conservar el sistema visual en condicions òptimes de funcionament
  • Alleujar la simptomatologia a l’hora de llegir, escriure o treballar amb l’ordinador 
  • Disminuir els problemes d’aprenentatge en TDA, TDAH, dislèxia …
  • Millorar les capacitats visuals en situacions específiques (esportistes d’elit, lectura ràpida...)
  • Intensificar el funcionament en les tasques que necessiten un esforç visual continuat.
Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies