Innova Ocular - ICO Barcelona

Operació de cataractes

Tots els tipus de cataractes es poden tractar quirúrgicament. És una de les tècniques amb resultats més satisfactoris i precisos de l’oftalmologia.

S’utilitzen microscopis quirúrgics, sistemes d’ultrasons (facoemulsificació). Alguns passos manuals poden ser assistits per làser (femtofaco). Sempre s’implanta una lent intraocular.

En què consisteix l'operació de la cataracta al nostre Centre?

La intervenció de la cataracta es fa amb anestèsia local que, segons el tipus de cataracta i el grau de col·laboració per part del pacient, pot ser tòpica (mitjançant la simple instil·lació d’un col·liri anestèsic) o peribulbar (regional al voltant de l’ull).

És un tipus d’operació que no necessita ingrés, sinó que es fa de forma ambulatòria. És una cirurgia ràpida que sol durar, aproximadament, entre 10 i 15 minuts.

L’extracció de la cataracta es fa per mitjà de la microcirurgia a través d’una incisió a la còrnia perifèrica entre 2 i 3 mm. S’utilitza un aparell anomenat facoemulsificador que s’encarrega d’anar trossejant la cataracta mitjançant l’emissió d’ultrasons, al mateix temps que en va aspirant els fragments. 

Es manté l’embolcall que la rodeja, anomenat sac capsular, ja que servirà de suport per a la col·locació d’una lent intraocular en la mateixa posició on s’allotjava la cataracta. La lent intraocular s’introdueix plegada a l’ull, a través de la incisió corneal, i es desplega immediatament dins del sac capsular.

Finalment, en molts casos no és necessari suturar la incisió perquè el cirurgià l’ha construïda amb un sistema valvular que es tanca espontàniament.

Els últims estudis recomanen la introducció d’un antibiòtic a la cambra anterior de l’ull per reduir el risc d’infecció.

Com calculem les diòptries de la lent intraocular?

La lent que es col·loca té unes diòptries determinades que es calculen individualment  mitjançant unes proves específiques que es fan abans de la intervenció quirúrgica (Biometria Ocular). És fonamental col·locar la lent per obtenir un bon resultat visual. Els instruments de mesura de les diòptries de la lent (biòmetres) han de tenir una gran precisió, a fi que la graduació final sigui mínima.

Quin tipus de lents es poden implantar?

Les lents clàssiques són les monofocals que corregeixen la graduació esfèrica (sense astigmatisme) en una sola distància (generalment la de lluny).

Si l’ull té astigmatisme, des de fa uns anys disposem de les lents tòriques, amb un resultat òptic i visual excel·lents.

Si es vol tractar també la presbícia, hi ha diferents dissenys de lents Multifocals, que també poden incloure l’astigmatisme (Multifocals Tòriques). 

Com és el postoperatori de l'operació de cataractes?

La recuperació visual després de la intervenció de la cataracta és ràpida, aproximadament entre 1 i 3 dies.

A vegades són necessàries les ulleres després de la intervenció per aconseguir una visió perfecta, sobretot de prop, si la lent intraocular no era multifocal. En el cas que siguin necessàries, no es pot realitzar la correcció òptica definitiva (ulleres), fins que han passat 3 setmanes des de l’operació, ja que és el temps necessari per tal que s’estabilitzi la graduació.

El pacient pot fer una vida relativament normal des del mateix dia de la intervenció, sense fer grans esforços ni activitats en què es corri el risc que li puguin donar un cop a l’ull.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies