Innova Ocular - ICO Barcelona

LASIK - Cirurgia

Cirurgia Lasik: La tècnica més ràpida i resolutiva de la cirurgia ocular.

Què significa LASIK?

Laser-Assisted in Situ Keratomileusis. Això vol dir, en termes col·loquials, dues coses: la primera, que fem una làmina tallada en l’espessor de la còrnia per accedir a la seva paret interior a fi d’evitar alterar-ne la superfície. La segona, que amb el làser modifiquem les seves curvatures i, per tant, remodelem la seva superfície.

Per què és tan famosa la cirugia LASIK?

Des del 1990, en què es van fer les primeres intervencions, el LASIK ha estat una autèntica revolució sobretot perquè es va aconseguir que fos precisa i repetible progressivament, perquè és ràpida i relativament poc costosa per al pacient amb relació a altres tècniques i, perquè com que no actua dins de l’ull, té el reconeixement de ser poc invasiva.

Passos de la intervenció LASIK 

Una vegada s’anestesia la superfície ocular amb unes gotes anestèsiques, es col·loca un delicat separador de les parpelles, per evitar-ne el tancament.

Després, el Microqueratom realitzarà la làmina de la còrnia. Durant aquest procés, que dura menys de 7 segons, es produeix una foscor visual i un lleuger desconfort. A la nostra Institució utilitzem el Microqueratom Pendular que és l’instrument que ens ha demostrat que és més fiable i precís de tots els que hem estudiat. 

Una vegada evertida la làmina corneal una mica més de 100 micres de gruix, el pacient haurà de mirar fixament un punt vermell mentre el làser estigui actuant sobre la còrnia. Això permet que la remodelació que fa el làser estigui ben centrada i sigui exactament el que es necessita per obtenir el resultat previst. En aquest pas, el/la pacient no sent cap sensació.

Finalment, es recol·loca la làmina i, una vegada assegurada la seva posició adequada, la intervenció es dóna per acabada. No cal cap tipus de sutura.

Com s’experimenta el LASIK?

Mitjançant aquestes tècniques avançades ja no cal fer ingrés a la clínica perquè es fan amb anestèsia tòpica (gotes), amb una ràpida recuperació visual. El pacient pot marxar cap a casa amb els ulls destapats.

Durant la primera fase del postoperatori, alguns pacients tenen alguna molèstia que es resol espontàniament en menys de 6  hores, com ara el llagrimeig i la picor. En aquest període una migdia va de meravella.

Habitualment en 48 hores el pacient es pot reincorporar a la seva activitat laboral.

Sempre fem una revisió a les 24 hores i uns controls als 10 dies i als 2-3 mesos, moment en què es dóna l’alta mèdica definitiva en la majoria dels casos.

Al dia següent més del 80% dels pacients ja arriben a la seva visió màxima. La resta ho aconsegueixen al cap de pocs dies. En determinats casos d’hipermetropia es tracten intencionadament més diòptries del que aparentment es gradua (hipermetropia latent) per compensar variacions posteriors esperables, per la qual cosa els hipermetrops poden ser miops transitòriament.

A diferència d’altres tècniques amb lent intraocular, l’efecte del Làser Excímer no és reversible ja que elimina material corneal que no podem reposar.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies