Innova Ocular - ICO Barcelona

Injeccions Intravítries

La via més efectiva per tal que un fàrmac actuï dins de l’ull.

Què són les injeccions intravítries?

És una tècnica quirúrgica que s’utilitza per administrar qualsevol medicament a la cavitat vítria, situada a la part posterior de l’ull. És un mètode simple, pràctic i molt eficaç en determinades malalties.

És una tècnica moderna?

Certament no. El seu desenvolupament més gran es va produir a finals dels anys 80 del segle passat, quan es va investigar la seva utilitat en el tractament de les infeccions intraoculars i, sobretot, per la necessitat de tractar la retinitis per citomegalovirus en la gran epidèmia de la SIDA abans de l’arribada dels fàrmacs antiretrovirals d’efectivitat alta.

Per què  i quan es fan servir?

Són necessàries per tractar algunes malalties oculars que necessiten nivells molt elevats de determinats medicaments dins de l’ull i prop de la retina. Aquests fàrmacs, administrats per via oral o endovenosa, no arriben amb prou intensitat a l’interior de l’ull. En altres casos, com passa amb els corticoides, per aconseguir aquests nivells s’haurien de prendre dosis molt tòxiques per via oral.

Quins fàrmacs es poden injectar?

Antibiòtics: per al tractament de l’endoftalmitis (infecció dins de l’ull per bacteris o fongs)

Fàrmacs AntiVEGF: per als casos com la degeneració macular associada a l’edat (DMAE) humida, la retinopatia diabètica i les oclusions venoses de la retina.

Corticoides: per obtenir la desinflamació, com passa amb les uveïtis, o reduir la fuga de plasma dels vasos a la retina en molts edemes maculars.

Com es fan les injeccions?

És un procediment senzill que dura menys de 5 minuts. A la nostra institució es fa habitualment al quiròfan en condicions d’asèpsia, amb anestèsia tòpica (gotes). No necessiten cap cura postoperatòria especial, excepte aplicar un col·liri d’antibiòtic durant uns dies.

Quins riscos tenen?

El risc de complicacions és extraordinàriament baix. La principal complicació és la infecció però, si fem una bona preparació abans de la injecció, la seva incidència és molt baixa.

Quina és l’experiència de l’ICO en aquesta tècnica?

Com en tots els procediments que produeixen un cert grau d’invasió en els teixits, l’experiència del cirurgià és sempre fonamental per garantir-ne els resultats i minimitzar-ne les complicacions. L’equip de la Retina i el Vitri de l’ICO fa injeccions vítries des de fa més de 25 anys, quan participava en la lluita contra la ceguesa produïda per la SIDA.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies