Innova Ocular - ICO Barcelona

Cirurgia del Despreniment de la Retina

La majoria dels pacients amb un despreniment de retina necessitarà cirurgia, ja sigui immediatament o després d’un curt període de temps.

Què és el despreniment de la retina?

És la separació de la membrana sensible a la llum, situada en la part posterior de l’ull (retina), de les seves capes de suport (l’epiteli pigmentari i la coroide). 

Quines tècniques es fan servir per curar el despreniment de la retina?

Hi ha 2 tècniques per recol·locar la retina. Una és la que es treballa per fora de l’ull (cirurgia escleral) i l’altra es treballa per dins de l’ull (vitrectomia). Moltes vegades es combinen les 2 tècniques.

Com tracta l’ICO aquesta malaltia?

A l’ICO l’equip de la Unitat de la Retina està format per 5 professionals, amb una experiència d’entre 10 i 25 anys. S’operen tots els tipus de despreniment amb les tècniques i la tecnologia més avançades.

Quins són els resultats de la cirurgia de la retina despresa i de què depenen?

Més del 90% dels despreniments de la retina es poden curar, la majoria en una sola operació, però a vegades són necessàries diverses intervencions. Els resultats depenen de cada tècnica escollida, del tipus de despreniment, del temps d’evolució i dels factors de risc. 

La segona variable, també molt important, és l’experiència del cirurgià o cirurgiana que serà la garantia de personalitzar i vigilar amb una visió experta no només els processos propis de l’operació sinó també l’evolució de cada pacient en particular.

Si no se tracta, el despreniment de la retina porta a la ceguesa inevitablement.

El pacient amb despreniment de la retina no ha d’estar en llista d’espera per operar-se, ja que el pronòstic empitjora dramàticament. 

Si la màcula (zona de la retina de màxima visió) no està despresa, el pronòstic és millor que si ho està. Per això, en els casos en què encara no està despresa la màcula i, en especial, el centre de la màcula anomenat fòvea, convé operar-se abans que el despreniment avanci i travessi aquest punt.

Quin és l’objectiu de la cirurgia del despreniment de la retina?

Hi ha diversos mètodes per tractar el despreniment de la retina, tots es basen en:

  • trobar tots els trencaments retinals
  • tancar tots els trencaments retinals
  • alliberar la tracció vitreoretinal present i la que es pugui desenvolupar en el futur.

Tècniques per al tractament del despreniment de la retina

  • Vitrectomia: és el mètode mes utilitzat per al seu tractament, ha desbancat en els últims temps la resta de cirurgies utilitzades antigament. Inclou l’extracció del gel vitri que habitualment es substitueix per una bombolla de gas (SF6 o C3F8) o oli de silicona. Els avantatges de fer servir gas en aquesta operació és que el gas és reabsorbit en poques setmanes i no provoca cap canvi refractiu ni toxicitat retinal. Si s’omple l’ull d’oli de silicona, s’haurà d’extreure quirúrgicament en un període de 2-8 mesos, segons les preferències del cirurgià i del tipus de despreniment de la retina. L’oli de silicona es fa servir en casos complexos de despreniment de la retina o en casos de redespreniment de la retina (quan amb una sola cirurgia no n’hi ha prou per curar el despreniment de la retina).
  • Cirurgia escleral: el cirurgià implanta una banda de silicona a la capa més externa de l’ull. Així la banda apropa la paret de l’ull al forat macular. Sempre s’ha d’associar a la crioteràpia (congelació) al voltant dels trencaments abans d’implantar la banda, per tal que els trencaments es tanquin i el despreniment de la retina sigui reparat. Habitualment s’utilitza amb la vitrectomia o, aïllada, en alguns casos específics de despreniment de la retina en la gent jove.
  • Criopèxia i fotocoagulació làser: en algunes ocasions es poden fer servir de forma aïllada per a petites àrees de despreniment de la retina a fi que aquest no avanci.  Després d’aplicar aquesta tècnica, el pacient ha de ser observat de prop perquè, en el cas que no n’hi hagi prou amb aquesta tècnica, el pacient pot necessitar l’ajuda de la vitrectomia.
  • Retinopèxia pneumàtica: cada vegada és menys utilitzada, únicament s’injecta gas dins de l’ull sense l’extracció prèvia del gel vitri. El principal inconvenient és la persistència de traccions vitreoretinals que poden provocar nous trencaments retinals, que tornin a desprendre la retina.

Com és el postoperatori?

El fet d’utilitzar un gas en la cirurgia de despreniment de la retina implica la necessitat de mantenir una postura en el postoperatori, que habitualment sol ser el que més incomoda els pacients operats d’aquesta malaltia ja que, moltes vegades, s’ha d’estar boca avall d’1 a 3 setmanes fins que desapareix el gas introduït. 

El temps necessari per tal que el làser o la crioteràpia produeixi una cicatriu a la retina és d’1 setmana als 10 dies, període equivalent al temps de repòs en la posició que indiqui el cirurgià.

L’efecte de la cirurgia dura la resta de la vida per al forat tancat, però no significa que no puguin aparèixer forats addicionals, propers o llunyans al forat tractat i, fins i tot, a l’altre ull.

Pronòstic

Fins a finals del segle XX, el pronòstic del despreniment de la retina era pobre, i no hi havia tractaments efectius. Actualment ha millorat el pronòstic i es poden reparar fins al 95% dels casos. Els fracassos del tractament poden ser per la formació de nous trencaments retinals o per la vitreoretinopatia proliferativa.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies