Innova Ocular - ICO Barcelona

Retinografia

La fotografia també ajuda l’oftalmòleg a diagnosticar i vigilar millor l’evolució de les malalties de la retina i el nervi òptic.

Què és la retinografia?

Consisteix a realitzar determinades fotografies de la retina, tant en imatge panoràmica com de zones més ampliades. Aquest és el cas de la màcula, el disc o la papil·la òptica.

Quin instrument s’utilitza per fer aquestes fotos de la retina? 

Les fotografies de la retina les registra el Retinògraf Ocular, que fa servir amb destresa el tècnic optometrista.

En quines malalties s’utilitza la retinografia?

Es fa servir quan volem documentar una malaltia de la retina o coroide en una fase concreta o per comparar la seva evolució en el temps.

Les malalties per a les quals sol·licitem amb més freqüència aquesta prova són:

Per part de la Unitat de Retina

  • Despreniment de la retina, retinopatia diabètica, nevus coroïdal (una forma de “piga” en el fons de l’ull), DMAE, membrana epimacular, etc.

Per part de la Unitat de Glaucoma

  • Diagnòstic de l’excavació o la pal·lidesa de la papil·la òptica en tots els tipus de glaucoma
  • Diagnòstic de la capa de fibres nervioses de la retina.

Realització de la prova i riscos

Primer s’han de posar gotes per dilatar la pupil·la. Després fem fotografies de la retina. És possible que el pacient hi vegi borrós i estigui enlluernat durant unes hores per l’efecte de les gotes i de les fotografies.

Realitzar una retinografia no representa cap risc, ja que és una tècnica d’imatge no invasiva.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies