Innova Ocular - ICO Barcelona

Lents Trifocals

Visió natural a qualsevol distància.
Objectiu: Graduació 0 amb les Lents Trifocals.

Lents Trifocals Intraoculars - Innova Ocular ICO Barcelona

Què vol el pacient que s’opera del cristal·lí?

Moltes coses, certament. 

Hi vol veure com quan era jove. Veure-hi sense ulleres a qualsevol distància. Veure-hi bé amb qualsevol nivell d’il·luminació. Eliminar la seva graduació prèvia, ja sigui miopia o hipermetropia amb o sense astigmatisme. Llegir sense problemes la novel·la, el diari, els prospectes, la composició dels aliments... Fer servir telèfons mòbils, tauletes i ordinadors sense limitacions visuals. Conduir de dia i de nit, anar al cinema i llegir els subtítols sense problemes. Llegir el teletext de la televisió... 

A les persones de la nostra època, quan ens comença a afectar l’envelliment, és imparable el nostre desig de mantenir les funcions vitals de la joventut.

Què ofereix la tecnologia?

Tot ha vingut conduït pel desenvolupament tecnològic de les lents que implantem dins de l’ull una vegada hem extrem la cataracta. El seu disseny òptic ha anat aconseguint que les imatges es puguin mantenir enfocades, independentment de la distància a la qual s’observen.

En realitat es tracta d’un sistema artificial d’enfocament, els resultats del qual han adquirit un nivell d’alta qualitat òptica en els últims anys.

L’últim avenç han estat les Lents Trifocals que, respecte d’un altre tipus de lent, han millorar la visió intermèdia, necessària per treballar amb l’ordinador, i han donat un qualitat visual millor a qualsevol distància. A la seva superfície es defineixen uns delicats anells concèntrics. 

Quan el pacient té astigmatisme disposem, a més, de les mateixes lents amb l’astigmatisme inclòs en el seu disseny. Són les lents multifocals tòriques. Així tanquem el cercle, i tots els pacients poden rebre aquests beneficis.

Quin resultats podem obtenirm amb les Lents Trifocals? 

Visió a qualsevol distància i de qualitat. Amb les últimes Lents Trifocals, el pacient ens manifesta al dia següent una gran satisfacció visual en una gran majoria dels casos.

Però no hem d’oblidar que el resultat no és perfecte en el 100% dels pacients (com en cap procediment mèdic). 

La insatisfacció lleu pot ser deguda a la visió d’uns reflexos en forma de corona al voltant de focus de llum de nit. També alguns pacients poden necessitar portar ulleres d’1 diòptria per reforçar la visió de prop amb poca il·luminació.

La insatisfacció més gran es presenta en algun pacient, la visió del qual indica que hi ha defectes de qualitat visual, anomenats aberracions òptiques. Pot manifestar-se amb el desdoblament dels perfils dels objectes o dificultats en les distàncies intermèdies o properes. En aquests casos la solució no és massa complexa però requereix un cirurgià expert. Es tracta de recanviar les lents multifocals per lents monofocals. S’aconsegueix una visió de qualitat de lluny però cal portar ulleres per a la visió intermèdia i propera. Afortunadament aquests casos són molt poc freqüents. A l’ICO durant els últims anys ens ha passat en 1 de cada 200 casos en la nostra experiència clínica. Amb l’arribada dels models trifocals, aquesta estadística encara està disminuint més.

Tots aquests aspectes són els que expliquem i analitzem amb detall a l’ICO amb cada pacient abans d’operar. Considerem que és fonamental que el pacient estigui molt ben informat de tot.

Com operem les Lents Trifocals?

Doncs de la mateixa manera que amb qualsevol lent intraocular. S’extreu el contingut del cristal·lí mitjançant la tècnica de la facoemulsificació i s’implanta la lent plegada dins de la càpsula que hem preservat. La lent es desplega i es centra. Una de les condicions importants és que la lent quedi ben centrada per tal que els efectes multifocals siguin sempre concèntrics a l’eix. Les lents Trifocals, gràcies al seu disseny, s’autocentren molt satisfactòriament.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies