Innova Ocular - ICO Barcelona

És veritat que si ara m’opero amb LASIK això em limitarà la possibilitat d’operar-me de cataractes?

Anys enrere sí que hi havia un important percentatge d’error de càlcul de la lent intraocular mitjançant la Biometria en pacients amb antecedents de LASIK previ .

Actualment, amb els biòmetres d’última generació i amb fórmules de càlcul molt més sofisticades, aquesta situació s’ha reduït al mínim; i encara més si conservem les dades corneals prèvies en els nostres registres informàtics. 

En tot cas, a la nostra institució sempre avisem el pacient d’aquesta possibilitat i del fet que, si passa, podem tractar-la mitjançant un recanvi de lent intraocular que corregeixi aquest defecte. L’objectiu sempre és el mateix, aconseguir l’emmetropia, és a dir que l’ull tingui la graduació més propera al 0 possible.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies