Innova Ocular - ICO Barcelona

El CrossLinking (CXL)

El mètode de fer la còrnia més resistent modificant la seva estructura química.

En què consisteix la  tècnica?
Consisteix en l’aplicació a nivell corneal d’un col·liri de riboflavina (Vitamina B2), juntament amb l’aplicació controlada de radiació ultraviolada (UVX), amb l’objectiu d’incrementar els enllaços moleculars a nivell de les fibres de col·lagen estromals de la còrnia. Així aconseguim donar més rigidesa a la còrnia, estabilitzar-la  i frenar l’evolució del Queratocon.

És un procediment que es fa al quiròfan de manera ambulatòria, amb anestèsia local amb gotes. 

En quins casos es pot aplicar? 
Està indicada en queratocons incipients de caràcter evolutiu i èctasis postcirurgia refractiva, en persones menors de 40 anys. Les còrnies han de tenir un gruix mínim de  400 micres per garantir la seguretat de l’efecte físic del tractament. 

Quina és l’experiència del pacient?
EL CXL generalment no produeix una millora significativa a curt termini i, fins i tot, podria no haver-hi millora subjectiva a llarg termini. En canvi, sí que produeix modificacions estructurals moleculars, objectivables topogràficament, que permeten estabilitzar la còrnia i aturar la progressió del deteriorament visual.

Pot associar-se a altres tècniques?
Pot anar combinat amb implants d’Anells intraestromals quan el cas ho requereix.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies