Innova Ocular - ICO Barcelona

Comptatge Endotelial

L’endoteli corneal és una peça clau per tal que l’ull hi vegi i podem valorar-lo amb gran precisió.

Què és l’endoteli corneal?

És la capa més interna de la còrnia, en contacte amb l’humor aquós, formada per unes cèl·lules planes molt fines, disposades en forma de mosaic. La seva missió és fonamental per mantenir la còrnia completament seca. Aquesta és la condició per tal que sigui transparent. Actua com un sistema de bombeig i fa que les molècules d’aigua passin sempre des de la còrnia a l’humor aquós i no al revés. 

En què consisteix el Comptatge?

El recompte de cèl·lules endotelials és una prova que permet la valoració de la densitat, la mida i la forma de les cèl·lules endotelials. Les cèl·lules endotelials són les cèl·lules que formen la capa més profunda de la còrnia, l’endoteli.

Quina tecnologia utilitza la tècnica del Comptatge Endotelial?

L’aparell s’anomena Microscopi Especular. La tècnica consisteix a projectar un estret feix de llum sobre la còrnia, amb un determinat angle d’incidència. Una petita fracció de la llum es reflecteix en la interfase entre l’endoteli corneal i l’humor aquós, com si fos un mirall, i és recollida per l’objectiu del microscopi, formant una imatge amplificada de la zona. Sobre aquesta imatge, un programa informàtic analitza les cèl·lules, la seva forma, mida, distribució i quantitat per unitat de superfície.

Com és un endoteli normal?

En néixer tenim 5.000 cèl·lules por mm2, quantitat que va disminuint durant la vida, de manera progressiva. Un adult normal té entre 1.500 i 2.500 cèl·lules per mm2. El nivell mínim necessari per a una funció normal oscil·la entre 600 i 900 cèl·lules per mm2. Per sota de 500 cèl·lules per mm2, la còrnia acumula aigua en el seu interior i perd transparència. És l’anomenat edema corneal.

En quines malalties pot aplicar-se?

En les que afecten la capa de cèl·lules endotelials o endoteli. S’utilitza sobretot en distròfies corneals endotelials com la distròfia de Fuchs, i també en el seguiment postoperatori de trasplantaments de la còrnia. De totes les malalties en què pot haver lesió o pèrdua de les cèl·lules endotelials, la més freqüent és després d’una cirurgia de la cataracta amb dificultats o complicacions.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies