Innova Ocular - ICO Barcelona

Campimetria o Camp Visual

L’estudi de la visió a les zones que veiem sense mirar directament.

En què consisteix?

El camp visual o campimetria es una prova no invasiva d’exploració funcional de la sensibilitat del camp visual. És fonamental en el glaucoma, perquè la pèrdua progressiva de fibres nervioses del nervi òptic té com a conseqüència la pèrdua de certes àrees del camp visual. També és imprescindible en moltes malalties neurooftalmològiques.

La funció de l’exploració del camp visual és descobrir aquestes àrees “cegues”, localitzar-les i mesurar-ne l’extensió. En el glaucoma, normalment l’afectació del camp visual comença pel camp perifèric nasal i, en la majoria dels casos de glaucoma incipient o moderat, és pràcticament impossible que el pacient s’adoni de l’aparició de l’àrea cega sense fer la campimetria computada.

Com són els equips de Campimetria de l’ICO?

A l’ICO disposem de la campimetria Humphrey, tecnologia utilitzada en la majoria dels assajos clínics de glaucoma, i comptem amb un equip de tècnics de la Unitat d’Optometria molt experimentats, que l’ajudaran a superar les possibles petites dificultats tècniques i els dubtes que pugui tenir durant la prova.  La campimetria es pot fer amb estímuls de diferents mides, segons la gravetat del glaucoma.

Com es fa la prova del Camp Visual? 

Es fa en una habitació amb poca llum ambiental, assegut i té una durada de 5-8 minuts per cada ull examinat. 

Es tapa un ull i, abans de començar la prova, el tècnic li demanarà que miri fixament uns llums centrals de color taronja. Quan es fa això, l’aparell pren la referència de la seva mirada central i la fixació, que haurà de mantenir durant tota la prova. A la  pantalla apareixeran diversos punts lluminosos, com petits llamps o flaixos, en diferents àrees i amb diferent intensitat. Haurà de pressionar un polsador cada vegada que la llum faci pampallugues. És molt important que no ¨busqui¨ les llums, sinó que les ha de percebre amb la visió lateral. Si aparta la mirada dels quatre punts centrals i ¨busca¨ els flaixos, la prova estarà mesurant la seva visió central, en comptes de la visió perifèrica. 

És normal  que ¨perdi¨ alguns flaixos perquè no tingui temps a pressionar el botó, sobretot quan la intensitat de l’estímul lluminós és molt tènue i té el dubte de si ¨l’ha vist o no l’ha vist¨. No es preocupi! El programa computat repetirà l’estímul més tard en la mateixa localització. 

En acabar la prova, el software presenta un mapa de la sensibilitat en els punts explorats del camp visual, però també adjunta una anàlisi de ¨com el pacient ha realitzat la prova¨: falsos negatius, falsos positius i pèrdues de fixació. 

Si l’oftalmòleg considera que la prova és poc fiable, els resultats no seran concloents i haurà de repetir la prova amb més atenció un altre dia.

Quina utilitat clínica té la Campimetria?

L’exploració del camp visual és fonamental en el glaucoma, tant per al diagnòstic diferencial amb altres malalties oculars o cerebrals, com per al seguiment del glaucoma. 

La Societat Europea de Glaucoma recomana realitzar, com a mínim, 5 exploracions fiables en els primers 2 anys després del diagnòstic de glaucoma, per descartar que es tracti d’un glaucoma molt agressiu (àrees ¨cegues¨ que avancen molt ràpidament o amenaça per al camp visual central).

El camp visual és important per valorar la pressió ideal de cada ull en particular. Si el defecte en el camp visual es manté estable en el temps, vol dir que la pressió intraocular és la correcta per al seu ull. Quan hi ha un empitjorament en el camp visual, en general es repeteix la prova per assegurar que és un empitjorament real i no només una fluctuació.

La campimetria és una prova Objectiva?

No. La campimetria és una prova relativament subjectiva i alguns dies el resultat pot ser millor o pitjor en funció de l’estat anímic, l’atenció o simplement per la sensibilitat de la retina. Si el camp visual mostra un empitjorament real, generalment es passa a l’esglaó següent del tractament, s’augmenta la medicació (per baixar encara més la pressió intraocular) o es passa del tractament mèdic al tractament quirúrgic.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies