Innova Ocular - ICO Barcelona

Per què em fan signar un document sobre la Llei de protecció de dades?

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la incorporació de les vostres dades personals als nostres arxius ens obliga a tenir una autorització per escrit signada pel pacient.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies