Innova Ocular - ICO Barcelona

D.O.O. Vanesa Liras

Col·legiada Núm.: 16339

Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya el 2002.
Màster clínic en Optometria i Teràpia Visual pel Centre d’Optometria Internacional de Madrid el 2004. Pertany a la Unitat d’Optometria.

Activitat acadèmica:

Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya el 2002.
Màster clínic en Optometria i Teràpia Visual pel Centre d’Optometria Internacional de Madrid el 2004.

Formació continuada:

 • Curs d’Optometria Avançada per Campus Optonet, 2010.
 • Curs d’Actualització en Optometria per Campus Optonet, 2008
 • Pràctiques clíniques de Teràpia Visual a Madrid, 2003-2004.
 • Pràctiques de formació sobre avaluació, Prescripció i Entrenament Visual en Baixa Visió al centre Angel Barañano a Madrid, 2003-2004.
 • Pràctiques clinicoquirúrgiques com a observadora a l'Institut Oftalmològic de Madrid, 2003-2004.
 • Pràctiques a la Mútua d'accidents de treball FREMAP com a observadora a Madrid, 2003-2004.
 • Tècniques d'investigació i documentació en òptica i optometria a Madrid, 2003-2004.
 • Curs de formació sobre la Retinopatia diabètica a l'Aula d'Estudis Socials de Barcelona, 2002.
 • Curs de formació sobre la Retinosi Pigmentària a l'Aula d'Estudis Socials de Barcelona, 2002.
 • Curs de formació sobre persones amb ceguesa i disminució visual a l'Aula d'Estudis Socials de Barcelona, 2002.

Investigació, publicacions  ponències:

 • Coautora de l'estudi “Influencia del color en el tiempo de reacción”  2004.
 • Ponent a les "XV Jornadas Científicas del Centro de Optometría Internacional" amb la conferència titulada “Influencia del color en el tiempo de reacción” a Madrid, el 12 de Juny de 2004.
 • Publicació de l'estudi “Influencia del color en el tiempo de reacción” a la Revista Digital "Ciencias de la Visión", nº3 Juny 2004 D.L. M-9558-2004.
Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies