Innova Ocular - ICO Barcelona

Dra. Oana Stirbu

Col·legiada Núm: 45597

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Cantàbria el 2004. Formació en Oftalmologia MIR a l’Hospital Clínic Universitari de València, 2005-2009.
Suficiència investigadora per la Universitat de València el 2008.
FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology), París, 2011.

Membre de la Unitat de Glaucoma des de 2010 i de la Unitat d'Urgències.

Àrees d’interès

Patologia medicoquirúrgica del glaucoma i la cataracta, superfície ocular i traumatologia ocular, amb especial interès en el glaucoma d’angle estret.

Formació acadèmica

 • Facultat de Medicina i Farmàcia Carol Davila de Bucuresti (Romania), 1997-2002.  
 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Universitat de Cantàbria, Santander, 2004.
 • Títol de Metge Especialista MIR en Oftalmologia a l’HCUV (Hospital Clínic Universitari de València), 2005-2009.
 • Diploma de formació en Ciències Bàsiques de la Visió, Escola Valenciana d’Estudis de la Salut, 2009.
 • Cursos de doctorat: Diploma d’Estudis Avançats de la Universitat de València pel projecte de recerca “La UBM en LIO de anclaje iridiano para la corrección de la miopía”, 2008.
 • Diploma FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology), París, 2011.
 • Diploma The International Basic Science Assessment in Ophthalmology, ICO International Council of Ophthalmology, 2008.

Beques

 • 2009 – Beca de la Societat Oftalmològica de la Comunitat Valenciana per ampliar la formació científica al Wills Eye Hospital de Filadèlfia, Pennsilvània (EUA).
 • 2007 – Beca de la Fundació per a la Recerca de l’Hospital Clínic Universitari de València per fer una estada al Moorfields Eye Hospital de Londres.
 • 2004 – Beca del Ministeri Espanyol de l’Educació per cursar estudis universitaris.

Recerca

 • Curs Good Clinical Practice Training for Site Staff, European Centre for Clinical Research Training, Munic (Alemanya), 2010.
 • Certificate of IRB Training for Human Subjects in Research, Thomas Jefferson University, Filadèlfia, Pennsilvània (EUA), 2009.
 • Col·laboradora del Comitè de Recerca a les III Jornades d’Actualització en Recerca Biomèdica, Escola Valenciana d’Estudis de la Salut, València, 2008.
 • Investigadora en 4 projectes de recerca.
 • Ponent a 12 comunicacions nacionals i 8 comunicacions internacionals.

Últimes publicacions

 1. Vila-Arteaga J, Stirbu O, Suriano MM, Vila-Mascarell. “A New Technique for Diode Laser Cyclophotocoagulation”. E. J Glaucoma. 10 d’octubre de 2012.
 2. Stirbu O, Vila J. “Tube Exposure Repair”. J Curr Glau Prac 2012; 6: 139-142.
 3. Milla I, Stirbu O, Rey A, Duch S, Buchacra O, Robles A, Navarro C, Gil R, Cordero JM. “Spanish Multicenter Tafluprost Tolerability Study”. Br J Ophthalmol. 2012.
 4. Shue B, Chatterjee A, Fudemberg S, Katz LJ, Moster MR, Navarro MJ, Pro M, Schmidt C, Spaeth GL, Stirbu O, Yalcin A, Myers J. “The Effects of Mozart Music on the Performance of Glaucoma Patients on Automated Perimetry”. Invest Ophthalmol Vis Sci. 9 d’agost de 2011.
 5. Rey A, Milla E, Duch S, Buchacra O, Stirbu O. “Complicaciones del uso de 5-fluorouracilo subconjuntival. A propósito de un caso.” Revista española de glaucoma e hipertensión ocular. 2011;1(2):25-28.
 6. Stirbu O, Vila Arteaga J, Suriano M, Milla Grino E, Buchacra O, Duch S. “A New Implant for Deep Sclerectomy: Esnoper®.” Journal of Current Glaucoma Practice, Set.-Des. 2011; 5(3):40-43.
 7. Vila Arteaga J, Suriano MM, Stirbu O. “Intravitreal Voriconazole for the Treatment of Aspergillus Chorioretinitis.” Int Ophthalmol. 17 de juliol de 2011.
 8. Suriano MM, Stirbu O, Pérez M D, Serra Segarra M. “Blepharoplasty: to Suture or to Use Cyanoacrylate?” Arch Soc Esp Oftalmol. 2011;86:81-4.
 9. Buchacra O, Duch S, Milla E, Stirbu O. “One-year Analysis of the iStent Trabecular Microbypass in Secondary Glaucoma.” Clin Ophthalmol. 2011;5:321-6.
 10. Stirbu O. “El uso del activador tisular del plasminógeno recombinante en oftalmología”. Annals d’Oftalmologia 2010; 18: 8-15.
 11. Katz LJ, Stirbu O, Willis G, Ichpujani P. “Intracameral Recombinant Tissue Activator for Refractory Glaucoma Secondary to a Fungal Corneal Abscess”. Open Ophhlmol J. 2009;3:75-6.
 12. Oana Stirbu, Jorge Vila Arteaga, George Spaeth. “Clasificación del ángulo”. Atlas fotográfico de gonioscopia. Editorial Glosa, 1a ed., Barcelona, 2013; 35-44.
 13.  Raul Martínez Belda, Oana Stirbu, Delia Hernández Pérez. “Síndrome de dispersión pigmentaria”. Atlas fotográfico de gonioscopia. Editorial Glosa, 1a ed., Barcelona, 2013; 81-84.
 14.  Oana Stirbu, Jorge Vila Arteaga, Susana Duch Tuesta. “Cirugía del glaucoma”. Atlas fotográfico de gonioscopia. Editorial Glosa, 1a  ed., Barcelona, 2013; 111-132.

Situació professional actual

Facultatiu especialista de l’Institut Comtal d’Oftalmologia, Unitat de Glaucoma (ICO), des de 2010.

Assistència a congressos i cursos

 • Taller de Glaucoma, Alcon, La Toja, abril de 2013.
 • Uveïtis 2013. Conceptes actuals en patologia inflamatòria del segment posterior. Institut Universitari Barraquer, juny de 2013.
 • XV Curs d’Oftalmologia Tropical a Països de Desenvolupament. Societat Catalana d’Oftalmologia i Projecte Visió, Barcelona, maig de 2013.
 • X Fòrum de Glaucoma, MSD, Barcelona, juny de 2013.

Presentacions orals i pòsters

 • “Reducción del espesor de la capa de fibras nerviosas en pacientes con drusas del nervio óptico y su correlación con la campimetría”. Oana Stirbu, Elena Millá Griñó, Susana Duch Tuesta, Oscar Buchacra Castellano. Congrés de la Societat Espanyola de Glaucoma. Còrdova, febrer de 2013.
 • “Spanish Survey on Single-dose versus Multiple-dose Patient Preference”. Stirbu O, Milla E, Buchacra O, Duch S. World Glaucoma Congress, Vancouver, juny de 2013.
 • “La OCT de nervio óptico: una mirada circunspecta”. Stirbu O. Sessions Clíniques Mensuals CEM. ICO Barcelona, octubre de 2013.
Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies