Innova Ocular - ICO Barcelona

D.O.O. Bernat Tarragón

Col·legiat Núm.: 20620

Diplomat en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya, Terrassa el 2011. Pertany a la Unitat d’Optometria Clínica.

Formació acadèmica

Diplomatura en Òptica i Optometria (2011) Universitat Politècnica de Catalunya.
Enginyeria Tècnica Agrícola (2001) Universitat de Girona Especialitat Explotacions Agropecuàries.

Àrees d'interès

  • Proves Diagnòstiques.
  • Refracció.
  • Teràpia visual: Alteracions de la binocularitat disfuncions de la motilitat ocular, problemes acomodatius i dificultats en les habilitats de percepció visual.
  • Campimetria.

Cursos i jornades

  • 1r Curso de estrabología para ayudantes de oftalmología (Due y optometristas)” 4 i 5 de març  de 2011. Dr. Juan A. García de Oteyza Fdez-Cid
  • Curs bàsic de Terapia Visual organizat por l’Associació Catalana d’Optometria i Terapia Visual. 12 i 13 de novembre de 2011.
  • Curs de Terapia Visual en problemes d'aprenentatge organizat per l’Associació Catalana d’Optometria i Terapia Visual. 9 y 10 de junio del 2012.
  • Curso d'actualizació ICR d'infermería oftalmològica i optometria”. 15 juny de 2012.
  • Jornades de lents oftàlmiques per a  professionals, Centre Universitari de la Visió (CUV). novembre del  2013.
Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies