Innova Ocular - ICO Barcelona

Antares

Assegurances de Vida i Pensions Antares, SA va ser constituïda l'any 1987 a Madrid. El seu objecte social inicial d'activitat asseguradora i comptant igualment amb autorització per operar com a gestora de fons.

L'any 1988 va començar la seva activitat assegurant els principals assegurances de vida de Telefónica i realitzant una tasca d'assessorament en matèria de previsió social.

L'any 2002 i d'acord amb la legislació en vigor, va dur a terme amb èxit el procés d'externalització dels compromisos per pensions que tenen les companyies de Telefónica amb els seus treballadors, gestió que va suposar per a la companyia un increment considerable en el volum de primes i de provisions matemàtiques situant-la en les millors posicions dins dels principals rànquings.

Aquest mateix any i seguint amb la política de servei a Telefónica va ser autoritzada per administrar assegurances salut, iniciant les operacions dins d'aquest ram en l'any 2003

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies