Innova Ocular - ICO Barcelona

Uveïtis

La inflamació de l’interior del globus ocular. És la malaltia que més necessita la col·laboració d’altres especialistes mèdics.

El concepte uveïtis descriu un procés d’inflamació intraocular. L’úvea constitueix la capa intermèdia de les tres que conformen el globus ocular, i se situa entre l’esclera  i la retina. Es compon de tres parts: coroide, cos ciliar i iris.

No es tracta d’una malaltia concreta si no, més aviat, d’una manifestació de patologies molt diverses. 

Las uveïtis o inflamacions de l’úvea poden associar-se a una altra malaltia, o produir-se a conseqüència d’una infecció, tot i que moltes vegades se’n desconeix la causa. T’expliquem les dades més rellevants d’aquesta afecció.

Per què es produeixen les uveïtis?

Aproximadament en un 40% dels pacients amb uveïtis pot ser identificada una malaltia subjacent que, sovint, és d’origen autoimmune. A la inversa, moltes malalties sistèmiques d’origen reumatològic o infecciós poden presentar uveïtis entre les seves manifestacions clíniques.

Quan es manifesten?

Les uveïtis tendeixen a passar en edats mitjanes. En edat pediàtrica representa tan sols un 5-10% del total dels casos; també és poc freqüent a partir dels 60 anys.

Com es manifesten?

Pot afectar un o ambdós ulls. Els símptomes es poden desenvolupar ràpidament i poden ser: visió borrosa, percepció de mosques volants a la visió, dolor a l’ull, envermelliment i sensibilitat a la llum.

Com es diagnostica la uveïtis?

Cal fer una història mèdica completa i un examen ocular. Segons els seus resultats, es faran els exàmens de laboratori o les proves diagnòstiques necessàries per descartar una infecció o un trastorn autoimmunitari. És freqüent que tots els estudis realitzats siguin normals.

La uveïtis, malgrat que no és molt freqüent, és una causa de ceguesa important a tot el món.

És possible prevenir-la?

El tractament d’un trastorn subjacent pot ajudar a prevenir la uveïtis en persones amb una malaltia o infecció general.

Quan s’han tingut un o més episodis d’uveïtis, és recomanable una visita periòdica a l’oftalmòleg per saber si la malaltia ha avançat, tot i que no es manifesti clínicament.

Hi ha un tractament per a les uveïtis?

La base del tractament són els corticoides o immunosupressors tòpics (gotes), locals o sistèmics, depenent del tipus d’uveïtis. Si hi ha una causa, com per exemple una infecció, el tractament també serà per a aquesta .

Les uveïtis associades a malalties sistèmiques (malalties no oculars que afecten més d’un òrgan o sistema) tenen moltes causes, per aquesta raó l’abordatge moltes vegades ha de ser multidisciplinari, i els pacients han de ser visitats per diferents especialistes (reumatòleg, especialista de medicina interna, neuròleg).

Més respostes i informació sobre la uveïtis a: la uveïtis més a fons

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies