Innova Ocular - ICO Barcelona

Queratocon

Quan el centre de la còrnia s’aprima i es protrudeix.

En què consisteix el Queratocon?

El Queratocon o còrnia Cònica és una malaltia caracteritzada per l'augment progressiu de la curvatura corneal associada a l'aprimament del vèrtex Corneal. Com a conseqüència, té efectes en la graduació de l'ull: indueix miopia i/o astigmatisme de caràcter regular o irregular. No hi ha inflamació, i produeix una disminució en la visió de caràcter progressiu. El queratocon és una forma d’èctasi corneal.

És la primera causa de trasplantament corneal en les persones joves i es presenta de manera bilateral, tot i que en la gran majoria de casos és asimètrica (un ull en un grau diferent de l'altre).

Se’n coneixen les causes, algunes persones tenen més risc de patir-lo?

Hi ha una relació hereditària i els altres casos apareixen de manera esporàdica; les evidències científiques també el relacionen amb estats d'atòpia, al·lèrgia ocular i fregament continu dels ulls.

Quina simptomatologia produeix?

El primer símptoma és la disminució de l’Agudesa visual. En aquesta fase, la còrnia està aparentment normal i el procés pot passar desapercebut, com un pacient que simplement necessita fer-se unes ulleres. Amb el pas del temps es produeix l’empitjorament progressiu de l'astigmatisme, l’enlluernament, la fatiga ocular i l’augment de la sensibilitat a la llum. En la seva evolució final, la visió pot ser molt baixa.

Es produeix en alguna època concreta de la vida?

La malaltia apareix normalment al final de la primera dècada i a principis de la segona. Sovint progressa lentament durant 10 o 20 anys, i després s’atura. Generalment mostra un grau variable d'asimetria entre cada ull.

Com es pot tractar?

El Queratocon avui dia és una patologia que disposa de moltes opcions terapèutiques que redueixen a un mínim percentatge les persones que, finalment,necessiten la solució final: el trasplantament de la Còrnia. Són tres les vies necessàries que cal considerar:

• La primera: la correcció del defecte refractiu induït per la còrnia alterada; en aquest sentit, es poden utilitzar tots els artefactes òptics disponibles per donar al pacient una bona qualitat visual; ulleres o lentilles de contacte, sobretot aquestes últimes en la versió rígida o semirígida.

• La segona: evitar la progressió de la incurvació i aprimament corneal; en aquesta línia d'atac tenim el Crosslinking.

• I la tercera: la correcció de les aberracions òptiques produïdes per l’astigmatisme irregular amb els Anells Intraestromals.

Es pot prevenir?

No hi ha una prevenció de la patologia però els tractaments quirúrgics s'apliquen per aturar-ne l’evolució. La detecció precoç és important per al diagnòstic dels casos més avançats; es recomana la revisió dels familiars directes de pacients amb Queratocon, sobretot en pacients joves o nens.

Pot ser greu?

En els casos més complicats, la còrnia pot patir trencaments a nivell central a la capa més interna, que poden permetre l'entrada de líquid dins de la seva estructura (hídrops) i produir un dèficit visual important. Els casos amb lesions centrals són els únics casos que s'orienten cap a un trasplantament corneal. Afortunadament, d'entre tots els trasplantaments de la còrnia, aquest és el que té un millor pronòstic visual postquirúrgic.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies