Innova Ocular - ICO Barcelona

La uveïtis més a fons

Trastorns sobre els quals la Unitat d’Úvea de l’ICO té una dilatada experiència.

Com que és una malaltia complexa i extensa, per als que hi estan molt interessats l’expliquem en aquesta pàgina amb més detall i amb un llenguatge tècnic.

Els oftalmòlegs experts en uveïtis han de conèixer molt bé totes les estructures oculars i moltes malalties no oculars.

Els diferents tipus d’uveïtis i la seva forma de presentació

Uveïtis anterior: és la forma més freqüent i afecta l’iris i el cos ciliar. Característicament es manifesta en forma de dolor, envermelliment ocular i fotofòbia (sensibilitat davant de la llum). Si també hi ha molta inflamació o edema macular quístic (una afectació de la màcula que pot acompanyar la uveïtis anterior sense afectació posterior pròpiament dita) pot anar acompanyada de la pèrdua de visió.

Uveïtis  intermèdia (també anomenada pars planitis) o posterior: típicament hi ha una disminució de l’agudesa visual, visió de “mosques volants” o miodesòpsies (que reflecteixen la presència d’agregats de cèl·lules inflamatòries a l’humor vitri) i, ocasionalment, fotofòbia.

Uveïtis posterior:quan afecta la coroide i, per proximitat, la retina i el nervi òptic. Aquí hi pot haver miodesòpsies però predominarà la pèrdua de visió

Diferents causes de la uveïtis (la gran llista de malalties):

 • Causes infeccioses: 

Poden ser infeccions sistèmiques que afecten tot l’organisme, la més freqüent és la corioretinitis per toxoplasma, un paràsit microscòpic que podem ingerir per mitjà de la carn crua o que no està ben cuinada o verdures mal rentades. Altres infeccions que poden presentar la uveïtis entre les seves manifestacions clíniques són la sífilis o el VIH. També poden ser causades per infeccions que només afecten l’ull, la més freqüent de les quals és la uveïtis anterior causada pel virus herpes.

Després d’una operació ocular es pot produir una infecció que es manifestarà en forma d’uveïtis infecciosa.

 • Causes reumatològiques: 
  Com l’artritis idiopàtica juvenil que afecta els nens o l’espondilitis anquilopoètica que afecta els adults amb dolor d’esquena i la uveïtis anterior de repetició.
   
 • Causes autoimmunes: 
  Des de les malalties inflamatòries intestinals (com la malaltia de Crohn o Colitis ulcerosa) fins a les vasculitis (com la malaltia de Behçet que es manifesta en forma d’úlceres orals i genitals) o altres malalties menys freqüents com la sarcoïdosi o el lupus eritematós sistèmic. 
   
 • Traumatismes: 
  Dies o setmanes després d’un traumatisme es pot presentar la uveïtis com a conseqüència d’aquest.
   
 • Altres (o síndrome emmascarada, és a dir, enganyosos): 
  Alguns limfomes, leucèmies i altres malalties neoplàsiques també poden manifestar-se en forma d’uveïtis. Sempre hem de descartar aquestes entitats per la seva gravetat i implicació vital. En el diagnòstic diferencial d’aquest últim grup trobem les metàstasis o el retinoblastoma en els nens.

També poden simular uveïtis les malalties degeneratives com la retinitis pigmentosa, algunes malformacions vasculars de la retina (com la malaltia de Coats) i, fins i tot, la retinopatia associada a la Diabetis.

Què hauria d’explicar sempre al meu metge quan sóc diagnosticat d’uveïtis?

El metge sempre haurà de preguntar sobre les manifestacions a altes òrgans com són:

 • Úlceres bucals o genitals (associades a la malaltia de Behçet)
 • Lesions cutànies
 • Dolors de les articulacions així com el dolor d’esquena (podria associar-se a l’espondilitis anquilosant)
 • Canvis en el ritme deposicional: diarrea, pèrdua de sang per la femta (podria estar relacionada amb malalties inflamatòries intestinals)
 • Pèrdua de pes important en els últims mesos o pèrdua de gana (per descartar processos neoplàsics o infeccions)
 • Tos o dificultat de respirar (podria estar relacionat amb la sarcoïdosi)
 • Formigueig a les mans i als peus, visió doble, dificultat per caminar (l’esclerosi múltiple, malaltia neurològica degenerativa també pot anar acompanyada d’uveïtis).

Proves complementàries:

Tradicionalment, l’estudi d’aquests pacients s’ha fet a través de protocols extensos que inclouen un gran nombre d’exploracions complementàries de laboratori i de la imatge. Segons les característiques morfològiques, el curs evolutiu i la porció d’úvea implicada podem ajudar a orientar la causa de la uveïtis i això  minimitzar el nombre d’exploracions complementàries necessàries.

Com acostuma a passar en medicina, l’experiència del professional és una clau fonamental en el maneig d’aquesta malaltia tan complexa.

Tractament: 

El tractament de la uveïtis anterior pot comportar:

 • Ulleres fosques
 • Gotes oftàlmiques que dilatin la pupil·la per alleujar el dolor i evitar la formació de cicatrius
 • Gotes oftàlmiques amb corticoides
 • Si hi ha una causa infecciosa coneguda, el tractament d’aquesta.

El tractament de les uveïtis intermèdies o posteriors pot incloure:

 • Tractament també amb gotes oftàlmiques
 • Tractament local amb injeccions intraoculars  o subtenonianes (dins de l’ull o als seu voltant)
 • Corticoides per via oral
 • Antibiòtics o antivírics per via oral
 • Fàrmacs immunosupressors ja siguin per via oral, subcutània o, fins i tot en els casos més greus, endovenosa 

Complicacions de les uveïtis:

Algunes poden ser quirúrgiques i altres poden necessitar un tractament mèdic, les més importants són:

Més respostes i informació sobre la Uveïtis a: Uveïtis

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies