Innova Ocular - ICO Barcelona

Conjuntivitis

Gairebé sempre és benigna, és la causa més freqüent que l’ull es posi vermell

En què consisteix la conjuntivitis?

La conjuntivitis consisteix en una inflamació de la capa més superficial de l'ull, anomenada conjuntiva.

Se’n coneixen les causes?

Hi ha moltes causes que poden produir la conjuntivitis. Entre les més freqüents trobem les infeccioses (bacterianes, víriques), al·lèrgiques, tòxiques, traumàtiques.

Quins símptomes produeix?

Les conjuntivitis produeixen símptomes com ara l’envermelliment, la irritació, la sensació de cos estrany, el llagrimeig. Les d'origen bacterià solen anar acompanyades de secreció mucopurulenta.

Algunes persones tenen més risc de patir-la?

Poden tenir més risc de patir-la les persones immunodeprimides (amb disminució de les defenses), o les persones amb determinades al·lèrgies conegudes.

Com es tracta la conjuntivitis?

Es tracta en funció de quina sigui la causa que la produeix. Hi ha diferents tipus de tractaments com els antibiòtics o antihistamínics en gotes (tòpics). La gran majoria millora amb l'ús d'antiinflamatoris tòpics, ja siguin corticoides o antiinflamatoris no esteroïdals.

Es pot prevenir?

En el cas de les conjuntivitis infeccioses, es poden prevenir si s’evita el contacte directe amb les persones que pateixin la infecció i, sobretot, vigilant amb les tovalloles, llençols o altres elements que es comparteixin a la vida diària. En el cas de les conjuntivitis al·lèrgiques estacionals, que són aquelles que apareixen sobretot a la primavera, es poden utilitzar col·liris a fi de prevenir-ne la reacció al·lèrgica, abans que es produeixi el contacte amb l'al·lergen.

Pot ser greu?

En principi, les conjuntivitis no solen ser processos greus. No obstant això, hi ha una excepció, molt poc freqüent, que és la conjuntivitis gonocòccica, produïda per un germen anomenat Neisseria gonorrhoeae. Aquest tipus de conjuntivitis infecciosa, s'adquireix per transmissió sexual, i es manifesta amb una inflamació molt intensa amb molta secreció purulenta, que pot evolucionar molt ràpidament a la perforació ocular si no s'instaura el tractament adequat.

Les conjuntivitis adenovíriques són inflamacions benignes, però en alguns casos poden deixar com a seqüela uns infiltrats (dipòsits) a la còrnia, que en una minoria de casos no es resolen amb el tractament antiinflamatori i poden arribar a produir la pèrdua visual per disminució de la transparència de la còrnia. D'entre les conjuntivitis infeccioses freqüents, aquesta és la més temuda per les seves conseqüències.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies