Innova Ocular - ICO Barcelona

FUNDACIÓ VER

VER: Vision, Eye, Research

Des de finals de 2008 l’Institut Comtal d’Oftalmologia ha constituït la Fundació VER.VER, que juga amb el verb castellà emprat per designar l’acció fonamental realitzada per l’òrgan ocular i objectiu de tota la feina d’una institució oftalmològica com la nostra, es construeix amb les inicials de les paraules angleses:  Vision, Eye i Research (visió, ull i recerca).

La denominació de la fundació reuneix en les seves paraules els tres idiomes que vehiculen la comunicació en els mitjans científics i mèdics del nostre entorn: el català, el castellà i l’anglès, en un procés de transformació d’una societat bilingüe en trilingüe. La Fundació VER és l’instrument de l’Institut Comtal d’Oftalmologia per al desenvolupament de tots els projectes relacionats amb l’estudi, la recerca, el desenvolupament i l’aplicació de tècniques i d’avenços científics als camps de les ciències, la biologia, les ciències de la salut i, en especial, en tot l’àmbit relacionat amb la patologia ocular.Així mateix, es dedica a la divulgació i la difusió de coneixements, aplicacions i avenços científics i tecnològics, i a desenvolupar i donar suport a l’ensenyament i l’activitat docent acadèmica, en especial la relativa al camp de la medicina, l’òptica i la infermeria.Però l’Institut Comtal d’Oftalmologia, com a organització mèdica avançada, també té la voluntat, a través de la fundació, d’aportar la seva contribució solidària col·laborant amb altres organitzacions no governamentals d’ajuda i de prestació clínica oftalmològica a països subdesenvolupats.

Aquest lloc web utilitza cookies. Llegiu la nostra política de privacitat aquí
Política de cookies